Polityka Prywatności

NIGDY nie sprzedamy nikomu twoich danych osobowych.


Niniejsza Polityka prywatności dotyczy danych osobowych przetwarzanych przez SpiderLook w naszej firmie, w tym na naszych stronach internetowych i innych ofertach online lub offline („Usługa” lub łącznie „Usługi”). SpiderLook umożliwia osobom odwiedzającym witrynę www.spiderlook.com kontrolę nad ich danymi osobowymi. Zapewniamy również kontrole, które pozwalają użytkownikom/klientom SpiderLook mieć kontrolę nad prywatnością danych osobowych przechwytywanych przez nasz serwis. Niniejsza Polityka prywatności zawiera informacje o tym, jak SpiderLook przetwarza i chroni te dane.

SpiderLook uważa, że ochrona danych i prywatność mają ogromne znaczenie. Nigdy nie sprzedajemy danych osobowych i wykonujemy wszystkie operacje przetwarzania w ścisłej zgodności z ogólnym rozporządzeniem UE o ochronie danych („RODO”) (w szczególności, ale nie wyłącznie, z art. 6 ust. 1 lit. b) –f) i art. 28), oraz inne obowiązujące globalne przepisy dotyczące prywatności i ochrony danych, takie jak California Consumer Privacy Act („CCPA”) (zwane łącznie „obowiązującym prawem ”).

Jeśli odwiedzasz witrynę, na której działają usługi świadczone przez SpiderLook („Witryna z włączoną funkcją SpiderLook”), sekcja „Użytkownicy końcowi” niniejszej Polityki prywatności ma zastosowanie do Ciebie.

Do celów niniejszej Polityki prywatności dane osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (lub, w stosownych przypadkach, gospodarstwa domowego); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można zidentyfikować bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności poprzez odniesienie do identyfikatora, takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator online lub jeden lub więcej czynników specyficznych dla fizycznego, fizjologicznego, tożsamość genetyczna, psychiczna, ekonomiczna, kulturowa lub społeczna tej osoby fizycznej („Dane osobowe ”).

Odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych
SpiderLook ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie danych zgodnie z prawem, tak jak ma to miejsce w naszej witrynie.

Jakie dane osobowe są przetwarzane i w jakim celu?

Dane o użytkowaniu
Gdy odwiedzasz naszą stronę, przechowujemy nazwę Twojego dostawcy usług internetowych, stronę internetową, z której nas odwiedziłeś, części naszej witryny, którą odwiedzasz, datę i czas trwania Twojej wizyty oraz informacje z urządzenia (typ urządzenia, działanie system, rozdzielczość ekranu, język, kraj, w którym się znajdujesz i typ przeglądarki internetowej) użyty podczas wizyty. Podczas gdy przetwarzamy Twój adres IP podczas trwania sesji, adres IP jest obcinany, a tym samym usuwany, zanim zostanie zapisany na dysku na naszych serwerach. Odbywa się to poprzez usunięcie ostatniego oktetu pełnego adresu IP.
Przetwarzamy te dane o użytkowaniu, aby ułatwić Ci dostęp do naszych usług (np. W celu dostosowania naszych usług do używanego urządzenia) oraz w celu rozpoznania i zaprzestania niewłaściwego użytkowania, które leży w naszym uzasadnionym interesie. Podstawą prawną tego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Przetwarzamy również dane o użytkowaniu w formie zbiorczej lub bez danych do celów statystycznych i w celu ulepszenia naszej witryny.

Ciasteczka
SpiderLook wykorzystuje pliki cookie do przetwarzania informacji, w tym standardowych informacji z dziennika internetowego i szczegółów zachowań odwiedzających podczas odwiedzania naszej witryny. Odbywa się to w celu zapewnienia lepszych wrażeń i ułatwienia korzystania z niektórych funkcji. Pliki cookie to małe pliki danych przesyłane na komputery lub urządzenia przez witryny w celu prowadzenia rejestrów i w celu zwiększenia funkcjonalności naszej witryny. SpiderLook przechowuje te informacje w pseudonimizowanym profilu użytkownika. SpiderLook nie przetwarza tych informacji w celu identyfikacji poszczególnych użytkowników lub dopasowania ich do innych danych dotyczących poszczególnych użytkowników.
Pliki cookie są przechowywane na Twoim indywidualnym urządzeniu i masz pełną kontrolę nad ich wykorzystaniem. Możesz dezaktywować lub ograniczyć przesyłanie plików cookie, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Pliki cookie, które są już przechowywane, można usunąć w dowolnym momencie. Jeśli odwiedzisz witrynę SpiderLook z wyłączonymi plikami cookie, być może nie będziesz w stanie w pełni korzystać ze wszystkich funkcji naszej witryny.
Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, z których korzystamy, odwiedź Informacje o plikach cookie .

Analityka
Możemy również używać Google Analytics i innych dostawców usług do zbierania informacji dotyczących zachowania odwiedzających i danych demograficznych odwiedzających nasze Usługi. Aby uzyskać więcej informacji o Google Analytics, odwiedź www.google.com/policies/privacy/partners/. Możesz zrezygnować z gromadzenia i przetwarzania przez Google danych generowanych podczas korzystania z Usług, wchodząc na http://tools.google.com/dlpage/gaoptout . Aby uzyskać informacje na temat naszych innych dostawców usług analitycznych, z których korzystamy, odwiedź Informacje o plikach cookie .

Skontaktuj się z nami przez e-mail
Na naszej stronie masz możliwość skontaktowania się z nami, aby zadać nam pytania, na przykład za pośrednictwem formularza kontaktowego, prosimy o podanie danych kontaktowych (np. Imię i nazwisko, adres e-mail itp.). Używamy tych danych wyłącznie w związku z odpowiadaniem na otrzymywane zapytania.
Jeśli otrzymujesz od nas wiadomości e-mail, możemy użyć pewnych narzędzi analitycznych do przechwytywania danych, na przykład podczas otwierania naszej wiadomości e-mail lub klikania jakichkolwiek łączy lub banerów, które zawiera nasza wiadomość e-mail. Dane te pomagają nam ocenić skuteczność naszych kampanii komunikacyjnych i marketingowych.

Konto SpiderLook
Podczas rejestracji i otwierania konta w SpiderLook lub rejestracji treści lub ofert możemy poprosić o podanie informacji, takich jak imię i nazwisko, adres e-mail i szczegółowe informacje na temat Twojej organizacji. Jak określono inaczej w niniejszej Polityce prywatności, przetwarzamy wyłącznie te informacje, aby zapewnić Ci usługę, dla której się zarejestrowałeś. Więcej informacji na temat rejestracji i korzystania z usług oferowanych przez SpiderLook można znaleźć w naszych Warunkach świadczenia usług.
Możesz dezaktywować swoje konto SpiderLook i / lub zrezygnować z otrzymywania od nas treści lub ofert w dowolnym momencie. Po zamknięciu konta możemy zachować Twoje dane osobowe (częściowo lub w całości), aby spełnić wszelkie wymogi regulacyjne i sprawozdawcze w ramach czasowych określonych przez prawo oraz aby móc rozwiązać problemy z obsługą klienta. Wszelkie inne dane osobowe, które przetwarzalibyśmy w Twoim imieniu, zostaną trwale usunięte w ciągu 30 dni kalendarzowych.


Dostęp i ujawnianie stronom trzecim.
SpiderLook nie sprzedaje i nie sprzedał danych osobowych konsumentów w żadnym momencie. Z wyjątkiem przypadków określonych poniżej, nie udostępniamy ani nie ujawniamy Twoich danych osobowych.
Stworzyliśmy listę kategorii danych osobowych, które zebraliśmy, oraz kategorii źródeł, z których uzyskaliśmy informacje oraz sposób, w jaki możemy je udostępniać. Możesz przejrzeć te informacje w dowolnym momencie na następnej stronie.
Korzystamy z wybranej liczby zaufanych zewnętrznych dostawców usług do niektórych analiz technicznych, przetwarzania i / lub ofert przechowywania. Tacy dostawcy usług są starannie dobierani i spełniają wysokie standardy ochrony danych i bezpieczeństwa. Udostępniamy tylko te informacje, które są wymagane do oferowanych usług, i zobowiązujemy je umownie do zachowania poufności wszelkich udostępnianych nam informacji oraz do przetwarzania danych osobowych wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami. Oprócz usługodawców inne kategorie stron trzecich mogą obejmować:


Dostawcy / instytucje publiczne.

W zakresie, w jakim jest to konieczne do korzystania z niektórych usług wymagających szczególnej wiedzy specjalistycznej (takich jak usługi prawne, księgowe lub audytowe), możemy udostępniać Twoje dane osobowe dostawcom takich usług lub instytucjom publicznym, które je oferują (np. Sądy). Podstawą prawną tego przetwarzania danych jest art. 6 (1) (f) RODO.
Ujawnienia w celu ochrony nas lub innych osób . Możemy uzyskiwać dostęp, przechowywać i ujawniać wszelkie informacje, które przechowujemy związane z Tobą podmiotom zewnętrznym, jeśli w dobrej wierze uważamy, że jest to wymagane lub właściwe w celu: przestrzegania żądań organów ścigania lub bezpieczeństwa narodowego i procedur prawnych, takich jak sąd zamówienie lub wezwanie; chroń swoje, nasze lub inne prawa, własność lub bezpieczeństwo; egzekwować nasze zasady lub umowy; pobieramy należne nam kwoty; lub pomóc w dochodzeniu lub ściganiu podejrzanych lub faktycznie nielegalnych działań; w zależności od konkretnego problemu podstawą prawną takiego przetwarzania może być art. 6 (1) (b), (c) lub (f) RODO.
Ujawnienie informacji w przypadku połączenia, sprzedaży lub innego przeniesienia aktywów . Jeśli jesteśmy zaangażowani w fuzję, przejęcie, należytą staranność w zakresie finansowania, reorganizację, upadłość, zarząd komisaryczny, zakup lub sprzedaż aktywów lub przeniesienie usługi na innego dostawcę, wówczas dane użytkownika mogą zostać sprzedane lub przekazane w ramach takiej transakcji, ponieważ dozwolone przez prawo i / lub umowę. Podstawą prawną takiego przetwarzania byłoby art. 6 (1) (f) RODO, ponieważ takie procesy leżą w uzasadnionym interesie SpiderLook.
Poza przypadkami wymienionymi powyżej, przekażemy twoje dane stronom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody tylko wtedy, gdy jesteśmy do tego zobowiązani na mocy przepisów ustawowych lub instrukcji organu publicznego lub sądu, jak określono w naszych Warunkach świadczenia usług.

Uwaga dotycząca stron internetowych osób trzecich
Usługi mogą zawierać linki do innych stron internetowych, a inne strony internetowe mogą odwoływać się do naszej strony internetowej lub innych Usług lub zawierać linki do nich. Te inne strony internetowe nie są kontrolowane przez SpiderLook. Zachęcamy naszych użytkowników do zapoznania się z polityką prywatności każdej witryny i aplikacji, z którą wchodzą w interakcje. Nie popieramy, nie monitorujemy ani nie zatwierdzamy i nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki dotyczące prywatności lub zawartość takich innych witryn lub aplikacji. Odwiedzanie tych innych stron lub aplikacji odbywa się na własne ryzyko.

Chcemy się z Tobą komunikować
Od czasu do czasu możemy wysyłać Ci powiadomienia e-mail o aktualizacjach naszego produktu, dokumentach prawnych, oferować obsługę klienta lub e-maile marketingowe. Z wyjątkiem przypadków, w których wymaga tego prawo (np. Powiadomienie o naruszeniu danych), będziesz mieć możliwość zrezygnowania z otrzymywania tych wiadomości bezpłatnie.

Twoje dane, Twoje prawa
Masz prawo do otrzymania informacji o danych osobowych przetwarzanych przez SpiderLook, prawo do sprostowania / sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania. Masz również prawo do otrzymania od SpiderLook ustrukturyzowanego, wspólnego i nadającego się do odczytu maszynowego formatu Danych osobowych, które nam przekazałeś.
Możemy Cię zidentyfikować tylko za pomocą Twojego adresu e-mail i możemy zastosować się do Twojej prośby i dostarczyć informacje tylko wtedy, gdy będziemy dysponować Danymi osobowymi o Tobie, ponieważ skontaktowałeś się z nami bezpośrednio i / lub korzystasz z naszej witryny i / lub usługi. Nie możemy udostępniać, poprawiać ani usuwać żadnych danych, które przechowujemy w imieniu naszych użytkowników lub klientów.

Aby skorzystać z któregokolwiek z praw wymienionych w niniejszej Polityce prywatności i / lub w przypadku pytań lub komentarzy związanych z wykorzystaniem danych osobowych, możesz skontaktować się z zespołem pomocy technicznej SpiderLook: support@spiderlook.com.

Jeżeli wyraziłeś zgodę, możesz ją wycofać w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które zostało przeprowadzone przed jej wycofaniem. Za każdym razem, gdy wycofujesz zgodę, potwierdzasz i akceptujesz, że może to mieć negatywny wpływ na jakość strony SpiderLook i/lub usług. Ponadto zgadzasz się, że SpiderLook nie ponosi odpowiedzialności za utratę i/lub uszkodzenie Twoich danych osobowych, jeśli zdecydujesz się wycofać zgodę.
W przypadku przetwarzania danych osobowych w powyższych celach na podstawie uzasadnionych interesów SpiderLook, na mocy RODO, możesz w każdej chwili sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu. W tym celu prosimy o kontakt: support@spiderlook.com .
Ponadto masz prawo złożyć skargę do organu ochrony danych w swojej jurysdykcji.

Czas trwania przetwarzania
Będziemy przechowywać Twoje dane o użytkowaniu do czasu wycofania przez nas Twojej zgody. Wszystkie inne dane określone powyżej będą przechowywane tak długo, jak jest to konieczne do celów, dla których je pierwotnie zgromadziliśmy. Możemy również przechowywać informacje zgodnie z wymogami prawa.

Międzynarodowe przekazywanie danych osobowych
Informacje o klientach SpiderLook są przechowywane w Unii Europejskiej. W niektórych ograniczonych przypadkach można uzyskać dostęp do informacji o klientach lub inne dane (np. E-mail) mogą zostać przesłane do Stanów Zjednoczonych lub innych krajów, w których mogą obowiązywać przepisy dotyczące ochrony danych, które różnią się od przepisów obowiązujących w miejscu zamieszkania użytkownika. SpiderLook zastosował odpowiednie zabezpieczenia, aby wymagać, aby Twoje dane osobowe pozostały chronione, a nasi zewnętrzni usługodawcy i partnerzy również mieli odpowiednie zabezpieczenia. Dalsze szczegóły można podać na życzenie.

Informacje dla dzieci
Usługi nie są skierowane do dzieci poniżej 13 roku życia (lub w innym wieku wymaganym przez lokalne prawo) i nie zbieramy świadomie danych osobowych od dzieci. Jeśli dowiesz się, że Twoje dziecko przekazało nam Dane osobowe bez Twojej zgody, możesz skontaktować się z nami, jak określono poniżej. Jeśli dowiemy się, że zebraliśmy jakiekolwiek dane osobowe z naruszeniem obowiązującego prawa, niezwłocznie podejmiemy kroki w celu usunięcia takich informacji i usunięcia konta dziecka.

Zmiany niniejszej Polityki prywatności
Od czasu do czasu możemy zmieniać niniejszą Politykę prywatności. Najbardziej aktualna wersja niniejszej Polityki prywatności będzie regulować nasze praktyki gromadzenia, przetwarzania i ujawniania danych osobowych. Powiadomimy o wszelkich modyfikacjach, publikując pisemne powiadomienie na naszej stronie.

Jeśli masz u nas konto, powiadomimy Cię o wszelkich istotnych modyfikacjach, wysyłając wiadomość e-mail na adres e-mail powiązany z Twoim kontem, chyba że anulujesz subskrypcję wszystkich wiadomości e-mail. Korzystanie z witryny i / lub usług po dacie wejścia w życie jakichkolwiek zmian w Polityce prywatności będzie stanowić akceptację Polityki prywatności, ze zmianami. Wszystkie zmiany w niniejszej Polityce prywatności wchodzą w życie automatycznie wcześniej niż w dniu korzystania z witryny i / lub usług lub 30 dni kalendarzowych od ich pierwszego opublikowania na naszej stronie. Korzystanie z witryny i / lub usług po dacie wejścia w życie jakichkolwiek zmian w niniejszej Polityce prywatności będzie stanowić akceptację Polityki prywatności, ze zmianami.

Użytkownicy końcowi
Jeśli jesteś gościem strony z włączoną funkcją SpiderLook, ta sekcja dotyczy Ciebie.
Dane przetwarzane przez SpiderLook w witrynie z włączoną funkcją SpiderLook są przetwarzane przez nas w imieniu naszego klienta, a nasze praktyki dotyczące prywatności będą regulowane umowami zawartymi z naszymi klientami, a nie niniejszymi zasadami ochrony prywatności. Tę część należy zawsze czytać w połączeniu ze szczegółową polityką prywatności witryny z włączoną funkcją SpiderLook, która będzie zawierać dalsze szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych przez witrynę z włączoną funkcją SpiderLook.

Możesz uzyskać więcej informacji o SpiderLook, odwiedzając sekcję „Przewodnik” na naszej stronie pomocy technicznej. SpiderLook pomaga swoim użytkownikom / klientom w zapewnieniu użytkownikom końcowym lepszego doświadczenia i usług, a także pomaga im w diagnozowaniu problemów technicznych i analizowaniu trendów użytkowników. Co najważniejsze, za pośrednictwem usług SpiderLook można poprawić funkcjonalność witryny z włączoną funkcją SpiderLook, czyniąc ją bardziej przyjazną dla użytkownika, bardziej wartościową i prostszą w obsłudze dla użytkowników końcowych.

Użytkownik może zrezygnować z gromadzenia informacji przez SpiderLook podczas odwiedzania witryny z włączoną funkcją SpiderLook w dowolnym momencie, odwiedzając naszą stronę rezygnacji i klikając opcję „Wyłącz SpiderLook” lub włączając opcję Nie śledź (DNT) w przeglądarce.